พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี สร้าง พ.ศ.​๒๕๓๑

กรุวัดสุทัศน์
คณะ​​ ๒
 ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี พ.ศ.๒๕๓๑

แบบหล่อโบราณ

1000 บาท

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี พ.ศ.๒๕๓๑

หลังเตาริด

1000 บาท

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี พ.ศ.๒๕๓๑

หลังห้าเหล่ียม

หมดแล้ว บาท

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี พ.ศ.๒๕๓๑

พิมพ์ปั๊ม

500 บาท