พระศรีศากยมุนี

กรุวัดสุทัศน์

คณะ ๒

 

พระศรีศากยมุนี จำลองประธานวิหารหลวง

วัดสุทัศน์

Phra Sri Sakyamuni

Wat Suthat


รมดำ 5”  3000 baht

ปิดทอง 5” 6000 baht


รมดำ 9”  9000 baht


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com