พระศรีศากยมุนี

กรุวัดสุทัศน์

คณะ ๒

 

พระศรีศากยมุนี จำลองประธานวิหารหลวง

วัดสุทัศน์

Phra Sri Sakyamuni

Wat Suthat

หมดแล้ว


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com