พระบูชา วัดสุทัศน์

กรุวัดสุทัศน์ 
คณะ ๒
 

พระศรีศากยมุนี จำลองประธานวิหารหลวง

วัดสุทัศน์

Phra Sri Sakyamuni

Wat Suthat

5” ปิดทอง 6000 baht

5” รมดำ   3000 baht


พระเชียงแสน (หลวงพ่อดำ)

ประธานในตำนักคณะ ๖ วัดสุทัศน์

Phra Chiang Saen (Luang Poh Dum)

5” ปิดทอง 5000 baht

9” รมดำ  หมดแล้ว


พระกริ่ง 5”

สร้าง พ.ศ. ๒๕๕๗

วัดสุทัศน์

Phra Kring

Made in 2014

Wat Suthat

5” ปิดทอง 6000 baht

5” รมดำ   3000 baht


พระอูทอง  9 “ รมดำ

สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดสุทัศน์

Phra U-Thong 9 ”

Wat Suthat

Black varnish

6,000 baht

พระพุทธนิมิต ปิดทอง

พ.ศ. ๒๕๓๕ วัดสุทัศน์

Phra Buddha Nimitr

Wat Suthat

Nawak

6000 baht


ขันนำ้มนต์

พ.ศ. ๒๕๓๘

Holy water bowl

made in 1995 A.D.

3000 bahtพระเชียงแสน สิงห์ ๓


Phra Chiang Saen 12 inches


โทรสอบตามพระประจำวันจันทร์

Monday Buddha


พระประจำวันอังคาร

Tuesday Buddha

พระประจำวันพุทธ

Wednesday Buddha

พระประจำวันพฤหัสดี

Thursday Buddha


พระประจำวันศุกร์

Friday Buddhaพระประจำวันเสาร์

Saturday Buddha

พระประจำวันอาทิตย์

Sunday Buddha

ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

นางกวัก-นางรับ

วัดสุทัศน์

Nang Kwak-Nang Rab


2000 baht