กรุวัดสุทัศน์

พระบูชา วัดสุทัศน์

 

พระศรีศากยมุนี จำลองประธานวิหารหลวง

วัดสุทัศน์

Phra Sri Sakyamuni

Wat Suthat

5” ปิดทอง 5000 baht

5” รมดำ   2500 baht


พระเชียงแสน (หลวงพ่อดำ)

ประธานในตำนักคณะ ๖ วัดสุทัศน์

Phra Chiang Saen (Luang Poh Dum)

5” ปิดทอง 5000 baht

9” รมดำ  8000 baht


พระนาคปรก

สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดสุทัศน์

Phra Nak Prok

Made in 1992

Wat Suthat

หมดแล้ว

พระอูทอง  9 “ รมดำ

สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๕

วัดสุทัศน์

Phra U-Thong 9 ”

Wat Suthat

Black varnish

6,000 baht

พระชินราช เนื้อนวโลหะ 

วัดสุทัศน์

Phra Chinarat 9 metal

Wat Suthat


50,000 baht

พระพุทธนิมิตย์ ปิดทอง

.ศ. ๒๕๓๕ วัดสุทัศน์

Phra Buddha Nimitr

Wat Suthat

Nawak

6000 baht


สมเด็จพระพุทธจารย์ โต

5” รมดำ พ.ศ. ๒๕๓๕

Somdej Phra Phuttajarn Toh

5” black varnish

หมดแล้วขันนำ้มนต์

.ศ. ๒๕๓๘

Holy water bowl

made in 1995 A.D.

3000 bahtพระเชียงแสน สิงห์ ๓


Phra Chiang Saen 12 inches


โทรสอบตามพระประจำวันจันทร์

Monday Buddha


พระประจำวันอังคาร

Tuesday Buddha

พระประจำวันพุทธ

Wednesday Buddha

พระประจำวันพฤหัสดี

Thursday Buddha


พระประจำวันศุกร์

Friday Buddhaพระประจำวันเสาร์

Saturday Buddha

พระประจำวันอาทิตย์

Sunday Buddha

ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

e-mail: namo@kruwatsuthat.com