พระชินราช รุ่น อัคคสิทธิ์

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

พระชินราช รุ่นอัคคสิทธิ์

พิมพ์เสาร์๕ พ.ศ. ๒๕๓๖

บรรจุเม็ดกร่ิงด้วย

Phra Chinarat

(Sao 5) 1993 A.D.


บูชา 2000 baht


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com