พระพุทธชินราช รุ่นเสาร์ ๕

กรุวัดสุทัศน์
คณะ ๒
 

เหรียญหล่อ พระพุทธชินราช ห้าเหลียม (พิมพ์ใหญ่)

รุ่น เสาร์ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๕

เน้ือนวโลหะ

ราคาบูชา 500 บาท

เหรียญหล่อ พระพุทธชินราช ห้าเหลียม (พิมพ์เล็ก)

รุ่น เสาร์ ๕ พ.ศ. ๒๕๓๕

เน้ือนวโลหะ

ราคาบูชา 500 บาทติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com