เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)

กรุวัดสุทัศน์ 
คณะ ๒
 

เหรียญสมเด็จสังฆราช

(แพ ติสฺสเทโว) รุ่นแรก

แจกในงานฉลองกุฏิคณะ ๒ วัดสุทัศน์

เหรียญละ 500 บาท

เหรียญสองสมเด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการเททองหล่อพระบรมราชานุสรณ์ และวัตถุมงคล

สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๗


เหรียญละ 300 บาท

สมเด็จพระสังฆราช  (แพ ติสฺสเทโว)

สมเด็จพระวันรัตน (แดง สีลวฑฺฒโน) วัดสุทัศน์

พระอุปัชฌาย์ในคราวทรงอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล ร. ๘

สมเด็จพระสังฆราช  (แพ ติสฺสเทโว)


เหรียญสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) สร้าง พ.ศ. ๒๕๑๗

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระราชินีฯ ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการเททองหล่อพระบรมราชานุสรณ์ และวัตถุมงคล


เหรียญละ 300 บาทติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com