เหรียญ อ.ว. รุ่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

กรุวัดสุทัศน์ 
คณะ ๒
 

เหรียญหล่อโบราณ อ.ว. รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

1000 บาทติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

เหรียญปัม อ.ว.  รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

บูชา  500 บาท

เหรียญปัม อ.ว.  รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

เนี้อเงิน สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

บูชา  2000 บาท

เหรียญปัม อ.ว.  รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

เนี้อเงินลงยาสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

บูชา  3000 บาท

เหรียญปัม อ.ว.  รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

เนี้อเงินลงยาสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

บูชา  3000 บาท

เหรียญปัม อ.ว.  รุ่่น จตุโรบังเกิดทรัพย์

เนี้อเงินลงยาสร้าง พ.ศ. ๒๕๓๔

บูชา  3000 บาท