ขันล่างหน้า

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

ขันล่างหน้าปทุมคงคา วัดสุทัศน์

หล่อด้วยโลหะผสมจำนวน ๑๐๘ ใบ เมือวันที่

๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘ ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง


บูชา 5000 บาท


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com