พระเครื่อง กรุวังมะสะ

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

           พระปางลีลา

         20000 บาท

     พระปางลีลา

            20000 บาท

  พระปางลีลา เม็ดขนุน

         10000 บาท

          

พระนางพญา พิมพ์ใหญ่                

       10000 บาท

พระนางพญา พิมพ์ใหญ่

        10000 บาท

พระนางพญา พิมพ์กลาง

          2000 บาท

พระนางพญา พิมพ์กลาง

          2000 บาท

            งบนำ้อ้อย

             10000 บาท

            พระซุ้มกอ

           1000 บาทติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com