กรุวัดสุทัศน์
 คณะ ๒
 

หลวงพ่อดำ วัดสุทัศน์


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

พระเชียงแสน (หลวงพ่อดำ)

ประธานในตำนักคณะ ๖ วัดสุทัศน์

Phra Chiang Saen (Luang Poh Dum)

หมดแล้ว