พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี พ.ศ.๒๕๓๑

กรุวัดสุทัศน์ คณะ๒
 

ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

พระกริ่ง รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี

เน้ือนวะโลหะเต็มสูตร

พระกริ่ง รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี

เน้ือนวะโลหะเต็มสูตร

ชุดละ 5000 บาท

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี

เน้ือนวะโลหะเต็มสูตร

แถมกับพระกริ่งครับ

พระกริ่ง รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี

เน้ือนวโลหะ

ชุดละ 3000.00 บาท

พระชัยวัฒน์ รุ่น เพ็ญพุธอธิบดี

เน้ือนวโลหะ

แถมกับพระกริ่งครับ

พระกริ่ง รุ่นเพ็ญพุธอธิบดี

นวะโลหะเต็มสูตร

พระกร่ิงใต้ฐานจารย์อัคระยันต์