พระกร่ิง รุ่นพุทซ้อน พ.ศ. ๒๕๓๒

กรุวัดสุทัศน์
คณะ ๒
 

พระกร่ิง รุ่น พุทซ้อน สร้าง พ.ศ. ๒๕๓๒​ ด้วยวิธีหล่อโบราณ และ บรรจุเม็ดกร่ิงในตัว

Phra Kring Phutsorn is cast in Lost Wax with nawak mineral in 1989.


หมดแล้วครับ


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line: namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com