พระกร่ิง ประภามณฑล

กรุวัดสุทัศน์
คณะ ๒
 

พระกร่ิงประภามณฑล เททองหล่อในพิธีเสาร์ห้า  พ.ศ. ๒๕๓๕

หล่อด้วยเนื้อ นะวะโลหะ แบบโบราณบรรจุเม็ดกร่ิงในตัว

พระกร่ิงรุ่นนีี่เหมาะสำหรับตั้งบูชา หรืออาราธนาทำนำ้มนต์ไว้ดืมกับอาบ


บูชา องค์ละ 5000 บาท


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com