พระสีวลี นะเศรษฐี

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

สีวลี นะเศรษฐี เนี้อทองทิพย์

รุ่นอัคคสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

Phra Sivali Wat Suthat

1993 A.D.


บูชา 500 baht


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line: namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.comสีวลี นะเศรษฐี เน้ีอเงิน

รุ่นอัคคสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๖

Phra Sivali Wat Suthat

1993 A.D.

บูชา 2000 baht