ท่านท้าวเวสสุวรรณ

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 

เหรียญท้าวเวสสุวรรณ หน้าเทวดาชุบทอง

ปลุกเศกวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ตรงกับวันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง

เหรียญมหาโชค มหาลาภ กันภัย


บูชาเหรียญละ 300 บาทติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com

ท้าวเวสสุวรรณ นะวะโลหะ พ.ศ. ๒๕๕๗

พิธีพุทธภิเศก วันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง


บูชาองค์ละ 500 บาท

ท้าวเวสสุวรรณ เนื้อทองทิพย์ พ.ศ. ๒๕๕๗

พิธีพุทธภิเศก วันเพ็ญกลางเดือนสิบสอง


บูชาองค์ละ 300 บาท