พระกร่ิง-พระชัยวัฒน์ รุ่น อ.ว.

กรุวัดสุทัศน์ คณะ ๒
 พระกริ่ง- พระชัยวัฒน์ รุุ่น อ.ว.

สร้าง ๒๕๓๓ องค์

หล่อแบบโบราณ บรรจุพระเกศาพระสังฆราช (แพ) และเม็ดกริิิ่งภายหลัง

จัดพิธีปลุกเศกแผ่นยันต์ภายในตำหนัก คณะ ๖ ทุกวันพฤหัสบดี รวม ๑๙ ครั้ง ตลอดพรรษา (๓ เดือน)


บูชาชุดละ 10000 บาท

ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร. 02-222-7048, 02-622-3433, 081-805-5385,

ID Line : namokruwatsuthat

e-mail: namo@kruwatsuthat.com