Welcome to Kruwatsuthat

กรุวัดสุทัศน์
 
 
 

เปิดกรุวัดสุทัศน์

เหรียญพระราหูสองหน้า เนื้อเงิน

ประกอบพิธีเทวาภิเษก ๒๖ ต.ค. ๒๕๓๘

         Rahu swallowing the Moon

Made of silver in 1995

เหรียญ สองสมเด็จ

.ศ. ๒๕๑๘

2 Somdej Wat Suthat

1975 A.D


เหรียญปัมพระสังฆราช แพ

รุ่นจตุโรบังเกิดทรัพย์

.ศ. ๒๕๓๔

Phra Sangharaja Pae

Wat Suthat 1991 A.D.

พระนาง เสาร์ห้า

.ศ. ๒๕๓๕

Phra Nang Sao 5

1992 A.D.


พระสังก้จจายน์ ทองคำ

.ศ. ๒๕๓๔

Phra Sanghajai

solid gold 1991

พระกริ่ง รุ่น มหาราช

.ศ. ๒๕๓๕

Phra Kring Wat Suthat

1993

พระกริ่ง รุ่น อ.ว

.ศ. ๒๕๓๓

Phra Kring Wat Suthat

1990

พระสีวลี รุ่น อ้คคสิทธิ์

เน้ือเงินและนะวะ

.ศ. ๒๕๓๖

Phra Sivalee

1993

พระชินราช รุ่น อ้คคสิทธิ์

.ศ. ๒๕๓๖

Phra Chinarat

1993

พระกร่ิงประภามณฑล

.ศ. ๒๕๓๕
Phra Kring Wat Suthat

1991

พระรอดวัดพระสิงห์

.ศ. ๒๔๙๖
Phra Rod

Wat Phra Singh 1953

พระบูชาวัดสุทัศน์

รูปเหมือนพระสังฆราช แพ

Phra Sangharaj Pae

5”

พระกริ่งขนาดบูชา

Phra Kring 3”พระพุทธรูปบูชา เช่น พระศรีศากยมุนี, พระเชียงแสน, รูปเหมือน, พระประจำวัน


พระประจำวัน

Buddha for the day


สังข์ วัดสุทัศน์ รุ่นแรก

Conch first batch Wat suthat

ขันนำ้มนต์ พ.ศ.๒๕๓๘

Holy water bowl

made in 1995 A.D.

กล่องสวดมนต์

บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

300 บาท

สมเด็จวัดสุทัศน์ ผงพุทธคุณ
พ.ศ. ๒๔๙๖http://www.kruwatsuthat.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9C%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93.html


ติดต่อทำบุญ-บูชาหรือ สั่งจ่ายทางธนาณัติได้ท่ี

พระพิพัฒน์สังวรคุณ คณะ ๒ วัดสุทัศน์ฯ พระนคร กทม. 10200 ปณ.ราชดำเนิน

โทร.  02-622-3433, 02-222-7048, 081-805-5385,

e-mail: namo@kruwatsuthat.com


       Facebook: วัดสุทัศนเทพวราราม​(Wat Suthattepwaram)

       copyright © 2009 Wat Suthattepwararam All rights reserved

พระกริ่งขนาดบูชา

Phra Kring 7”พระสังกัจจายน์

Phra Sanghajai 5 “
วัดสุทัศน์ฯ มีชื่อเสียงโด่งดังด้านการสร้างพระกร่ิง-พระชัยวัฒน์ และพระเครื่องประเภทหล่อโบราณทุกชนิด โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ปฐมบูรพาจารย์เป็นผู้ให้กำเนิดพระกริ่งสายวัดสุทัศน์ ฯ นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา การสร้างพระกริ่งก็ได้รับการถ่ายทอดมาเป็นรุ่นๆโดยได้เรียนรู้ขั้นตอนพิธีกรรมต่าง ๆ จากการปฏิบัติจริง จนมาถึงยุคปัจจุบัน คือเจ้าคุณพระพิพัฒน์สังวรคุณ ลูกศิษย์มักจะเรียกกันว่า เจ้าคุณถนอม  ซึ่งเป็นศิษย์เอกของเจ้าคุณพระศรีสัจจญาณเถระ หรือ เจ้าคุณศรีประหยัด เจ้าคุณศรีประหยัดนี้ ได้อยู่ทันเห็นพิธีกรรมการสร้างพระกร่ิง-พระชัยวัฒน์ในสมัยสมเด็จพระสังฆราช (แพ)  และเจ้าคุณศรีสนธิ์ พระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งของวัดสุทัศน์ ฯ ที่มีชื่อเสียงในการสร้างพระกริ่งที่โด่งดังเช่นกัน เช่น พระกริ่งรุ่นนำ้ท่วม ปี๒๔๘๕ และอีกหลายรุ่น และขณะนั้น เจ้าคุณศรีประหยัดได้สร้างเหรียญพระขาว เป็นรุ่นแรก และพระกริ่งรุ่นฟ้าลั่น เป็นต้น ท่านเจ้าคุณถนอม ก็ได้ช่วยงานท่านด้านการจัดพิธี ตระเตรียมมวลสารแร่ธาตุ และได้เรียนรู้การสร้างพระกริ่งจากเจ้าคุณศรีประหยัดผู้เป็นอาจารย์มาเป็นย่างดี


จนมาถึง พุทธศักราช ๒๕๒๑​เจ้าคุณถนอม ก็สร้างพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น “มหายันต์” เป็นรุ่นแรก ปัจจุบันก็หายากแล้ว มาสิ้นสุดในปี ๒๕๔๐ พระกร่ิง หรือพระเครื่อง จะหล่อและปลุกเษกที่วัดสุทัศน์ ฯ ในคืนวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองของทุก ๆ ปี โดยทำพิธีพุทธาภิเษกตลอดทั้งคืน มีพระพิธีธรรมจตุวรรคสวด จตุรเวทภาณวาร ทิพย์มนต์ และคาถามหาพุทธาภิเษก และในระหว่างที่พระพิธีธรรมสาธยายมนต์ ก็มีพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้น ๆ หลายสิบรูป มานั่งปรกอธิฐานจิตเพื่อเพิมความเข็มขลังให้มากยิ่งขึ้น


ปัจจุบัน ทางวัดมีโครงการซ่อมพระตำหนักซึ่งเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (แพ) ใช้งบประมาณ 20 กว่าล้านบาท จึงได้นำเอาพระเครื่องประเภทต่าง ๆ ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ตั้งแต่ปี ๒๔๘๓ เป็นต้นมาออกให้บูชา เพื่อนำปัจจัยไปสมทบในการบูรณะพระตำหนักต่อไป

          เจ้าศรีคุณธิ

สมเด็จพระสังฆราช (แพ)

เจ้าคุณศรีประหยัด

                      พระพิพัฒน์สังวรคุณ (เจ้าคุณถนอม)

พระกร่ิง รุ่นพุทซ้อน

.ศ. ๒๕๓๒

Phra Kring Phutsorn

1989 A.D.


พระนาคปรก รุ่น เสาร์ ๕

.ศ. ๒๕๓๕

Phra Nak Prok

Sao 5 1992 A.D


เหรียญพุทธชินราช

รุ่น เสาร์ ๕

.ศ. ๒๕๓๕

Phra Chinarat

Sao 5 1992 A.D


เหรียญพุทธชินราช

รุ่น เสาร์ ๕

.ศ. ๒๕๓๕

Phra Chinarat

Sao 5 1992 A.D


ท่านท้าวเวสสุวรรณ

เนื้อนะวะโลหะ

.ศ. ๒๕๕๗

Yak 2014

พระกรุ วัดวังมะสะ      
จ. พิษาณูโลกhttp://www.kruwatsuthat.com/kru_wang_ma_sa.html